نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: منطقه صنعتی گـرمــدره
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161774
تاریخ ثبت: 1397/03/21
توضیحات : 200مترانبار
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته