نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: شهرک صنعتی گلگون
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161773
تاریخ ثبت: 1397/03/21
توضیحات : تیپ d
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته