نام ملک
نوع معامله: رهن و اجاره آدرس: بزرگراه ازادگــــــان
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 0 تا 0 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 161771
تاریخ ثبت: 1397/03/21
توضیحات : 200انبار بهمراه اداری
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته