نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: محدوده شرق تهـــران
زمین: 501 تا 1000 متر مربع
سوله: 5001 تا 10000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 137919
تاریخ ثبت: 1396/03/11
توضیحات : متقاضی خرید زمین یک هکتاری بدون سوله و یا با سوله ۱۰۰۰ متری در اطراف تهران داخل یا خارج شهرک صنعتی با قیمت مناسب میباشم
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته