نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: جاده خـــــاوران
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از500 میلیون تا 1 میلیارد
اجاره بها:
کد مربوطه: 137733
تاریخ ثبت: 1395/10/02
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته