نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: شهرک صنعتی کوثــــر
زمین: 0 تا 0 متر مربع
سوله: 3001 تا 5000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 500 میلیون
اجاره بها:
کد مربوطه: 137731
تاریخ ثبت: 1395/09/30
توضیحات : زمین بدون سوله
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته