نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس:
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 500 میلیون
اجاره بها:
کد مربوطه: 137694
تاریخ ثبت: 1395/08/21
توضیحات : خرید سوله با زمین و جواز در شهرک صنعتی ترجیحا نزدیک به شرق تهران
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته