نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: مناطق صنعتی شهریـــــار
زمین: 1 تا 500 متر مربع
سوله: 1 تا 1000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل :
اجاره بها:
کد مربوطه: 137665
تاریخ ثبت: 1395/07/28
توضیحات : مناطق شهریار.صفادشت.اشتهارد--سوله بهداشتی
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته