نام ملک
نوع معامله: خرید آدرس: شهرک صنعتی هشتگرد
زمین: 2001 تا 3000 متر مربع
سوله: 1001 تا 2000 متر مربع
ودیعه / قیمت کل : از 1 تا 3 میلیارد
اجاره بها:
کد مربوطه: 137660
تاریخ ثبت: 1395/07/26
توضیحات :
جستجو ...
جستجو جستجوی پیشرفته